Krok pierwszy:

Należy zgłosić się do Agencji Pracy Tymczasowej wraz z kompletem dokumentów (CV, list motywacyjny, formularz aplikacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe). Na miejscu uzyskają Państwo informacje dotyczące bieżących ofert pracy oraz otrzymają pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Krok drugi:

o zapoznaniu się z Państwa dokumentami aplikacyjnymi zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, dzięki której jesteśmy w stanie ocenić czy dany kandydat spełnia oczekiwania pracodawcy – użytkownika.

Krok trzeci:

Po dopełnieniu wszelkich formalności (przeszkoleniu wstępnym z zakresu BHP, wydaniu niezbędnej odzieży roboczej, skierowaniu na badania profilaktyczne), podpisujemy z Państwem umowę oraz oddelegujemy do pracodawcy – użytkownika.

Krok czwarty:

Nasza rola na tym się nie kończy. Należy pamiętać, że nasi nowi pracownicy wprowadzani są na teren firmy pracodawcy – użytkownika przez naszych koordynatorów ds. zatrudnienia, którzy zapoznają ich z zasadami panującymi w firmie oraz oddelegowują ich do kierowników placówki. Pracownicy nigdy nie są pozostawieni sami sobie, mają stały kontakt z koordynatorami ds. zatrudnienia, którzy nadzorują ich pracę, mają stały kontakt z pracodawcą – użytkownikiem.

WSPÓŁPRACA


Hydrobud Clean

Hydro Bud Serwis 2010 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Zakaz kopiowania