Poza tym dostosujesz poziom zatrudnienia do bieżących potrzeb, nie będziesz musiał martwić się o proces rekrutacji, kwestie kadrowo-płacowe, administracyjne i ubezpieczeniowe, zwiększysz efektywność działania firmy.

Posiadamy bogatą, stale aktualizowaną bazę danych osób zainteresowanych podjęciem pracy tymczasowej, równocześnie cały czas prowadzimy rekrutację korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł. Na bieżąco dokonujemy weryfikacji nadesłanych dokumentów i umiejętności zawodowych kandydatów. Oferujemy coraz więcej, coraz lepiej sprawdzonych i przygotowanych pracowników posiadających szeroki zakres umiejętności, wiedzy i kompetencji.

Obecnie zatrudniamy pracowników tymczasowych na stanowiskach:

- konstruktor w biurze projektów
- młodszy konstruktor w biurze projektów
- kierownik planowania dostaw
- planista
- pracownik logistyki
- koordynator zatrudnienia
- koordynator działu wysyłek
- pracownik administracyjno – biurowy
- pracownik administracyjno – kadrowy
- tłumacz
- informatyk
- inspektor ds. BHP i ppoż
- specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
- inspektor nadzoru robót remontowych
- magazynier
- operator wózków podnośnikowych
- operator suwnicy
- operator wypalarek laserowych
- operator prasy krawędziowej
- operator walcowni numerycznej
- zgrzewacz
- operator wind
- elektryk
- spawacz
- lakiernik
- zwijacz spiral
- monter
- operator podnośnika hydraulicznego - ambona

WSPÓŁPRACA


Hydrobud Clean

Hydro Bud Serwis 2010 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Zakaz kopiowania