Współpraca partnerska wymaga doskonałego porozumienia obu stron. Im więcej o sobie wiemy, tym lepiej możemy się zrozumieć. Zasady działania podjęcia pracy tymczasowej bazują na trójporozumieniu pomiędzy pracownikiem, Agencją Pracy Tymczasowej a pracodawcą – użytkownikiem.

Kluczowe zasady współpracy:

Kładziemy szczególny nacisk na poznanie i zrozumienie Państwa potrzeb. Dzięki temu możemy zaproponować najlepsze i najefektywniejsze rozwiązania personalne.

Wszystkie uzgodnienia zawarte są w umowie współpracy. Zawsze dokładnie wiadomo, jakie prawa i obowiązki przysługują każdej ze stron, jakie opłaty związane są z korzystaniem z naszych usług, jakie gwarancje dajemy i czego oczekujemy by współpraca rozwijała się pomyślnie.

WSPÓŁPRACA


Hydrobud Clean

Hydro Bud Serwis 2010 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Zakaz kopiowania